Numer rejestracyjny pojazdu to nie dane osobowe

Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową - ogłosił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową – ogłosił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Wiele osób w Polsce uważa, że numer rejestracyjny samochodu to dana osobowa właściciela pojazdu i podlega ochronie prawnej oraz prywatności. Między innymi z tego też powodu wiele osób zasłania tablice podczas wykonania zdjęć, aby nie zostać oskarżonym o upublicznienie wizerunku, czy postawienie konkretnej osoby w złym świetle.

Takie też zdania jest pewien mieszkaniec Katowic. Wszystko poszło o obowiązek podania numeru rejestracyjnego pojazdu przy zakupie biletów uprawniających do parkowania samochodów w strefie płatnego parkowania. Jego zdaniem, numer rejestracyjny pojazdu pozwala zidentyfikować konkretną osobę, zatem stanowi dane osobowe, a te powinny być przetwarzane tylko, gdy celu przetwarzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami.

Innego zdania jest Miasto Katowice oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który na rozprawie przychylił się, że obowiązek podania numeru rejestracyjnego samochodu jest niezbędny do prawidłowego zakwalifikowania pobranej opłaty za postój konkretnego pojazdu. Sąd zaznaczył, że w świetle art. 6 ust.3 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań

Jak czytamy, WSA w Gliwicach ma stanowisko, że tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż określenie tożsamości osoby parkującej (właściciela, posiadacza) wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Jak zaznacza, z tych samych pojazdów często korzystają różne osoby, w różnych miastach, a także posiadając ten sam numer rejestracyjny pojazdy mogą być zarejestrowane na więcej niż jeden podmiot (osobę lub firmę) w różnym okresie czasu.

Sąd w Gliwicach jest zdania, że nie da się powiązać pojazdu z określoną osobą w sposób łatwy i niewymagający nadzwyczajnych nakładów, gdy mowa o tradycyjnym numerze rejestracyjnym. Numer ten identyfikuje pojazd, a nie osobę.

W stanowisku uwzględniono również przypadek indywidualnej tablicy rejestracyjnej zamawianej przez właściciela pojazdu podczas rejestracji samochodu. „Nie ma więc żadnych przeszkód, by takie indywidualne oznaczenie w sposób dość łatwy (lub wręcz wprost) pozwalało zidentyfikować właściciela pojazdu, jeśli będzie to określenie dla niego bardzo charakterystyczne i zindywidualizowane. Są to jednak przypadki marginalne” – czytamy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jest zdania, że rozwiązania stosowane przez Miasto Katowice (oraz inne miasta z płatnymi strefami parkowania) nie naruszają zasad konstytucyjnych oraz przepisów.

źródło: prawo.pl

TEST: BMW 430i Coupe G22 - jednak zbyt duże, czy zbyt małe?

Czytaj więcej na temat:

Subkrybuj nasz nowy kanał YouTube i oglądaj videotesty:

Dodaj komentarz